Grad Makarska

Skupi, složi, savjesno odloži!

Novosti

Korisni savjeti

Abecedarij otpada

projekt

"Skupi, složi, savjesno odloži!'"

Projekt je financiran sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova - Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020. , u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom", referentni broj KK.06.3.1.07., sukladno zaključenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.01.07.0095.

Projekt provodi Grad Makarska koji je korisnik dodijeljenih sredstva.
 

Za sve upite vezano za odvoz otpada nazovite: 021 695 010

Miješani otpad (t)

0

Glomazni otpad (t)

0

Papir i karton (t)

0

Plastika (t)

0

Staklo (kg)

0

Metali (t)

0

Iz medija