Gdje razvrstavati?

Mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište

Od 22. veljače 2019. na području grada Makarske s radom je započelo prvo mobilno reciklažno dvorište koje će se, prema već utvrđenom rasporedu, u prosjeku svaka dva tjedna premještati u drugi kvart. Svim građanima Makarske tako se po prvi put omogućilo da u svom kvartu ...

MOLOK - Polupodzemni spremnici

MOLOK - Polupodzemni spremnici

Na području grada postavljena je mreža od 16 zelenih otoka s ukupno 65 polupodzemnh spremnika za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada, papira i plastike. S obzirom na prostorni raspored grada bio je izazov pronaći adekvatna i slobodna mjesta na javnim površinama za ...

Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište

Privremeno recikažno dvorište za Područje Grada Makakrske nalazi se na Zagonu, do izgradnje novog reciklažnog dvorišta koje je planirano na Voliciji. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju ...

BIGBELLY Solar – pametno rješenje za odvojeno prikupljanje otpada

BIGBELLY Solar – pametno rješenje za odvojeno prikupljanje otpada

Bigbelly Solar je pametan spremnik za prikupljanje i odvajanje reciklabilnog javnog otpada. Zahvaljujući integriranoj preši za otpad, Bigbelly Solar, ima pet do sedam puta veći kapacitet od uobičajenih spremnika za otpad. Time se sprječava da kamioni za prijevoz otpada prevoze ...