BIGBELLY Solar – pametno rješenje za odvojeno prikupljanje otpada

Bigbelly Solar je pametan spremnik za prikupljanje i odvajanje reciklabilnog javnog otpada. Zahvaljujući integriranoj preši za otpad, Bigbelly Solar, ima pet do sedam puta veći kapacitet od uobičajenih spremnika za otpad. Time se sprječava da kamioni za prijevoz otpada prevoze “zrak” i štedi se mnogo nepotrebnih vožnji do pojedinih lokacija. Na taj se pak način smanjuje emisija CO2! Bigbelly Solar se prazni samo kada je zaista pun jer pomoću CLEAN management aplikacije sam javlja kakvo je trenutno stanje u spremniku. Grad Makarska je u suradnji sa Makarskim komunalcem 2018. godine postavio ukupno 6 pametnih spremnika na gradskoj rivi i time pridonio odgovornom gospodarenju otpadom na svakom koraku.