MOLOK - Polupodzemni spremnici

Na području grada postavljena je mreža od 16 zelenih otoka s ukupno 65 polupodzemnh spremnika za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada, papira i plastike. S obzirom na prostorni raspored grada bio je izazov pronaći adekvatna i slobodna mjesta na javnim površinama za instaliranje otoka, ali svi su uspješno postavljeni na frekventnim zonama te na dijelovima grada s dominantnom višestambenom izgradnjom. Polupodzemnih spremnici po svojim karakteristikama pokazali su se kao uspješno rješenje jer s obzirom na prostor daju veću efikasnost u zapremnini, a vizualno se više uklapaju u okoliš nego tipični kontejneri u kojima je otpad izložen raznošenje m vjetrom, od strane životinja ili ga ispire kiša.

U stambenim i poslovnim zgradama postavljeno je 150 spremnika za prikupljanje papira. Glomazni otpad se besplatno odvozi na poziv svih građana.

Kućanstva u individualnom stanovanju su opremljeni spremnicima od 120 l za mješoviti komunalni otpad, a kućanstva u kolektivnom stanovanju imaju spremnike 1100 l u zajedničkim prostorijama ili gravitiraju zelenim otocima koji su postavljeni u blizini stambenih zgrada.