Reciklažno dvorište

Privremeno recikažno dvorište za Područje Grada Makakrske nalazi se na Zagonu, do izgradnje novog reciklažnog dvorišta koje je planirano na Voliciji.

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina odvojenih vrsta otpada i zakonska je obaveza svake jedinice lokalne samouprave. Građani će imati priliku besplatno odlagati 33 frakcije otpada što se stvaraju u svakom kućanstvu a mogu se ponovno iskoristiti, kao što su papir, staklo, plastika, metal, žarulje, boje, lijekovi, glomazni otpad, električnu i elektroničku opremu, tekstil, ulja, otopine... Svi spremnici za otpad su tipizirani i posebno izrađeni s obzirom na karakteristike otpada koje će se odlagati u njih. Tako odvojene i odložen otpad ne predstavlja nikakvu opasnost niti će svojim djelovanje utjecati na kvalitetu okoliša.

Prikupljene 33 frakcije otpada će se upućivati na proces reciklaže ovlaštenim oporabiteljima i ponovno će se uključiti kao sirovina u proces proizvodnje umjesto da završe na odlagalištima otpada.

Funkcioniranjem reciklažnog dvorišta doprinosi se održivom gospodarenju otpadom jer pravilno razvrstavanje i odlaganje otpada predstavlja ključan segment suvremenog i uspješnog razvoja svakog grada.