Kako razvrstavati?

Kako bi razdvajanje otpada bilo što uspješnije slijedite ove savjete:


Papir

Prilikom odlaganja papira koristite za to predviđene spremnike. U njih nemojte odlagati masne i zaprljane papire, gumirane etikete, fotografije, papir s ostacima hrane, plastificirane ili metalizirane papire i sl.

Papir se može ponovno reciklirati 4-6 puta. 

Za proizvodnju 1 t papira potrebno je:

- ovisno o visini potrebno je i do 17 stabla
- 200.000 l vode
- 4.600 kWh energije

Za proizvodnju 1 t recikliranog papira potrebno je:

- nijedno stablo
- 160 litara vode
- 2.400 kWh energije


Plastika

U spremnike predviđene za odvojeno skupljanje ne ide plastična ambalaža od opasnih tvar kao što su pesticidi, motorna ulja, boje i lakovi itd.. i ambalaža u kojoj se nalaze ostaci hrane i piće.
Prije odlaganja plastičnog otpada potrebno je isprati ih vodom kako bi se uklonili ostaci koji bi mogli prouzrokovati neugodne mirise.
Plastične predmete koje su u sustavu povratne naknade predajte ovlaštenim prikupljačima i za svaki predmet dobiti ćete 0,50 kn.(Sve boce veće od 0,2  s oznakom povratne naknade na sebi. Plastični predmeti koji su sadržali u sebi mliječne predmete bi trebali ponovno biti u sustavu povratne naknade od 1.1.2020. godine.)
Plastika se uglavnom dobiva preradom nafte, za proizvodnjom 1 kg plastike potrebno je utrošiti oko 1,9 kg nafte. Recikliranjem plastičnih materijala smanjujemo potrebu proizvodnje novih plastičnih predmeta, čuvamo okoliš i smanjuje se potrošnja energije potrebna za proizvodnju plastičnih predmeta.


Metali

Metalnu ambalažu kao što su limenke i konzerve isperite prije odlaganja. Metalna ambalaža koja je u sebi sadržala opasne tvari ne smije se odlagati u spremnike za metal.
U uporabi su najrašireniji predmeti od aluminija i čelika koji  se mogu bezbroj puta reciklirati bez gubitka svojih svojstava. Reciklirnjemm metala štedi se do 95% energije.
Metalni redmeti koji su sustavu povratne naknade potrebno je predati ovlaštenim sakupljačima (trgovine) i za svaki predmet dobiti ćete 0,50 kn.


Staklo

Prilikom odlaganja staklenki ambalaža se ne treba skidati. Potrebno je odvojiti poklopce ili čepove sa staklenki i prije odlaganja staklenke isprati vodom. Staklene boce koje su u sustavu povratne naknade potrebno je ostaviti ovlaštenim sakupljačima (trgovine) i za svaku bocu dobiti ćete 0,50 kn.
U spremnike za staklo ne idu ogledala,armirano i čelično staklo, keramike, pločice...

Staklo je materijal koji se može beskonačno puta reciklirati u 100% masi, bez d se gube karakteristična svojsta. Staklo je ujedno i najzdravija ambalaža za odlaganje hrane jer je nepropusno i ne utječe na svježinu niti karakteristike hrane koja se nalazi u ambalaži.


Tekstil i odjeća

U spremnik za tekstil i u spremnike za odjeću ne odlažite mokru ili pljesnivu odjeću ili tekstile.

U prosjeku po stanovniku godišnje se odloži 12 kg. Tekstil i odjeća se mogu do 90% ponovno iskoristiti ili reciklirati.


Glomazni otpad


Građani grada Makarske glomazni otpad mogu sami dovesti na privremeno reciklažno dvorište ili naručiti sakupljanje od strane Makarskog komunalca d.o.o. na adresi korisnika usluge. Prilikom narudžbe sakupljanja otpada na adresi korisnika usluge nipošto se ne smije glomazni otpad ranije ostaviti vani od dogovorenog s djelatnicima komunalca, jer otpad koji se nalazi u takvim nekontroliranim uvjetima može biti opasan za okoliš i prolaznike!


Opasni otpad

Iako opasni otpad u postotku čini mali dio kućnog otpada potrebno je odvojeno ga odložiti kako ne bi kontaminirao druge dijelove otpada. Opasni otpad je bilo koji otpadni predmet koji bilo kojim svojim svojstvom može štetno utjecati na čovjeka ili okoliš (nor. Neke baterije, lijekovi, žarulje, lužine, kiseline, pesticidi, otpad s PCB-om polikloriani bifenili, otpadni plinoci, motorna ulja, otpad s živom, antifriz, organska otpala, boje i lakovi....)