EU projekt Skupi, složi, savjesno ODVOZI ukupne vrijednosti 921.512,03 kn odobren za financiranje

 

Projekt Skupi, složi, savjesno ODVOZI čiji nositelj je Makarski komunalac d.o.o. prijavljen je u travnju 2020. godine na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Ukupni prihvatljivi troškovi projektnog prijedloga iznose 921.512,03 kn, dok iznos bespovratnih sredstava iznosi 783.285,22 kn, odnosno 85%.

 

Predmetni projekt se sastoji od aktivnosti nabavke komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada, između ostalog usklađene s Planom gospodarenja otpadom Grada Makarske za razdoblje 2017 – 2022. godine. Projekt ističe problem gospodarenja otpadom na području Grada Makarske koji kao posljedicu ima vrlo nizak udio razvrstanog otpada. Nabavkom komunalnog vozila pridonosi se cilju poziva odnosno povećanju udjela odvojenog prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te oporabi otpada i konačnom smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

 

Makarski komunalac d.o.o. će nabavkom novog vozila unaprijediti i poboljšati sustav odvojenog prikupljanja otpada na području grada, a važno za istaknuti je da će u ekonomskom pogledu projekt doprinijeti da se otpad još i više počne shvaćati kao vrijedan resurs koji ispravnim gospodarenjem stvara dodanu vrijednost u zajednici, dok je održivo gospodarenje otpadom nužan uvjet za zaštitu okoliša, najvažnijeg resursa kojeg posjedujemo.

 

 

Projektnu prijavu za Makarski komunalac pripremila je JU Makarska razvojna agencija Mara.

 

Izvor: www.mara-makarska.hr