Obavijest o rasporedu mobilnog reciklažnog dvorišta za 2020. godinu

 

Period

Lokacija

03.01. - 22.01

Veliko brdo

22.01. - 12.02.

Centar (parkiralište Osejava)

12.02. - 04.03.

Ratac

04.03. - 25.03.

Makar

25.03. - 15.04.

Gorinka

15.04. - 06.05.

Dugiš

06.05. - 27.05.

Sinokoša

27.05. - 17.06.

Zelenka

17.06. - 08.07.

Kotišina

08.07. - 29.07.

Veliko brdo

29.07. - 19.08.

Makar

19.08. - 09.09.

Dugiš

09.09. - 30.09.

Gorinka

30.09. - 21.10.

Ratac

21.10. - 11.11.

Centar (parkiralište Osejava)

11.11. - 25.11.

Kotišina

25.11. - 16.12.

Zelenka

16.12. - 31.12.

Sinokoša

 

Lokacija na kojoj će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište na Gorinci je izmijenjena u odnosu na 2018. godine. Nova lokacija je parkiralište iznad Osnovne škole Stjepana Ivičevića.

U slučaju ako korisnik posjeduju veće količine razvrstanog otpada može ih besplatno odložiti i na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu ponedjeljak – petak od 07-16h i subotom od 08-12 h.