Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: Grad Makarska u 2019. nastavlja kampanju Skupi, složi, savjesno odloži!

01 Sij

Grad Makarska je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2. siječnja 2019. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Skupi, složi, savjesno odloži!“ koji je prijavljen u sklopu  otvorenog poziva za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.
 
Ukupna vrijednost projekta  je 440.668,55 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 434.543,55 kuna. Sufinanciranje  projekta od 85%, koje iznosi 369.361,85 kuna, osigurano je u Kohezijskom fondu, dok je Grad Makarska preostali iznos od 15% osigurao u svom proračunu.
 
Prema projektnom prijedlogu, kroz 2019. godinu bit će organizirano dvanaest različitih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom namijenjenih svim dobnim skupinama: radionice u vrtićima i osnovnim školama, javne tribine, dijeljenje letaka i brošura na kućni prag, izrada web stranice, aplikacije o održivom gospodarenju otpadom za pametne mobitele i sl.
 
Predmetnim projektom građani grada Makarske će se kroz sustavnu izobrazno-informativnu kampanju educirati o smanjivanju količine otpada u svojim kućanstvima, načinima razvrstavanja, ponovnoj uporabi te kućnom kompostiranju u svrhu uspostave koncepta održivog sustava gospodarenja otpadom. Također, svrha projekta je i provedba izobrazno-informativnih aktivnosti usmjerenih prema ciljanoj skupini turista koji za vrijeme turističke sezone borave u gradu Makarska.