O projektu

Projekt „Skupi, složi, savjesno odloži!" financiran je sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova - Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020. , u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom", referentni broj KK.06.3.1.07., sukladno zaključenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.01.07.0095. Projekt provodi Grad Makarska koji je korisnik dodijeljenih sredstva.

Grad Makarska je u rujnu 2018. godine na Poziv za dostavu projektnih prijedloga za Provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom prijavio projekt „Skupi složi savjesno odloži“, te ostvario sufinanciranje od 85 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta koji iznose 434.543,55 HRK. Grad Makarska će kroz informativno edukativnu kampanju „Skupi, složi, savjesno odloži!“ provesti 6 obaveznih i 6 preporučenih aktivnosti. Specifični cilj kojeg Grad Makarska želi postići provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti je izgraditi svijest o važnosti odgovornog postupanja s otpadom kod svojih građana s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje otpada, važnosti kućnog kompostiranja te ponovnoj upotrebi predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koja se na godišnjoj razini proizvede na području grada te u konačnici odlaže na odlagalište. Za potrebe projekta definirane su skupine javnosti koje se namjerava obuhvatiti planiranim izobrazno-informativnim aktivnostima, a to su; svi građani, turisti, poslovni sektor, edukatori, odgojno-obrazovne institucije, umirovljenici te djeca (od 3 do 7, od 7 do 14) i mladi ( od 15 do 18).

Planirane izobrazno-informativne aktivnosti koje će Grad Makarska provesti na svom području su:
 

 1. Izrada letaka
 2. Izrada brošura
 3. Izrada City light plakata
 4. Emitiranje specijaliziranih radijskih emisija
 5. Izrada Internet stranice
 6. Organizacija dvije javne tribine
 7. Provođenje radionice za djecu
 8. Obilježavanje dva važna datuma
 9. Natjecanje u školama
 10. Emitiranje spotova u elektroničnim medijima (radio)
 11. Izrada aplikacije za pametne mobitele
 12. Izrada letaka za turiste
   

Provedbom navedenih aktivnosti Grad Makarska će podići razinu svijesti svojih građana o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom. Kroz provedbu aktivnosti građani će steći potrebno znanje i zdrave navike o načinu na koji je potrebno odvajati otpad, načinu na koji mogu kompostirati i upotrijebiti taj kompost, te kako predmete koji su iskorišteni ponovno upotrijebiti. Provedbom planiranih aktivnosti u obrazovnim institucijama predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja podići će se svijest o važnosti održivog gospodarenja otpadom te usaditi zdrave navike djece i mladih od samog početka njihovog odrastanja, te stečenim navikama pozitivno utjecati na ostale članove svog kućanstva. Grad Makarska provođenjem odabranih informativno edukativnih aktivnosti utjecat će na turiste da se i oni priključe održivom gospodarenju otpadom za vrijeme svog boravka u turističkoj sezoni, a i postit će se pozitivna slika destinacije koja brine o okolišu s ciljem održivog razvoja cijele lokalne zajednice.

Grad Makarska kako bi ispunio glavni cilj o podizanju svijesti građana o važnosti održivog gospodarenja otpadom definirao je četiri ključne poruke koje planira provući kroz aktivnosti informativno-edukativne kampanje vežući svaku poruku uz odgovarajući pod cilj o kojem se želi informirati i educirati ciljane skupine:
 

Podcilj Ključna poruka
Sprječavanje nastanka otpada Skupi složi savjesno odloži!
Odvojeno prikupljanje otpada Odvajati je lako ako znaš kako!
Kućno kompostiranje Tvoj otpad naša je hrana!
Ponovna uporaba predmeta Novac uštedi, ponovno me upotrijebi!


Ukupna vrijednost projekta: 440.668,55 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 434.543,55 HRK

Dodijeljena bespovratna sredstva: 369.361,85 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 27. studenog 2018. – 27. studenog 2019.


Osoba za više informacija o projektu:

Tamara Batinić
021 608 411
tamara.batinic@makarska.hr