Zakonski propisi

Propisi Republike Hrvatske

Propisi Republike Hrvatske

Zakon o održivom gospodarenju otpadom   Odluka o donošenju Plana gospodarenje otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (Narodne novine 3/17) Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom   Pravilnik o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 81/20)